slider
slider

Chính sách và điều khoản

Chỉnh sách và điều khoảnChỉnh sách và điều khoảnChỉnh sách và điều khoảnChỉnh sách và điều khoảnChỉnh sách và điều khoảnChỉnh sách và điều khoảnChỉnh sách và điều khoản
 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng /Yết Kiêu , Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3824654 - Fax: 0269 3822847

Email: giacomex.fgl@gmail.com - Website: http://gialaicoffee.com.vn/