slider
slider

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Điều lệ - Quy chế

Điều lệ - Quy chế

Điều lệ - Quy chế

Điều lệ - Quy chế

Cáo Bạch

Cáo Bạch

Cáo Bạch

Cáo Bạch

Báo cáo tình hình quản trị

Báo cáo tình hình quản trị

Báo cáo tình hình quản trị

Báo cáo tình hình quản trị

Đại hội cổ đông thường niên

Đại hội cổ đông thường niên

Đại hội cổ đông thường niên

Đại hội cổ đông thường niên

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng /Yết Kiêu , Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3824654 - Fax: 0269 3822847

Email: giacomex.fgl@gmail.com - Website: http://gialaicoffee.com.vn/