slider
slider

công ty Cổ phần cà phê Gia Lai Công bố thông tin về Quyết định miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc

công ty Cổ phần cà phê Gia Lai Công bố thông tin về Quyết định miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng /Yết Kiêu , Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3824654 - Fax: 0269 3822847

Email: giacomex.fgl@gmail.com - Website: http://gialaicoffee.com.vn/