slider
slider

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ bctc Qúy 4/2019 ĐÃ CÔNG BỐ SO VỚI BCTC NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÓ SỰ CHÊNH LỆCH TRÊN 5%

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng /Yết Kiêu , Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3824654 - Fax: 0269 3822847

Email: giacomex.fgl@gmail.com - Website: http://gialaicoffee.com.vn/