slider
slider

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÚNG ĐẤU GIÁ ĐÃ THANH TOÁN

 

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá đã thanh toán cho Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.
 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng /Yết Kiêu , Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3824654 - Fax: 0269 3822847

Email: giacomex.fgl@gmail.com - Website: http://gialaicoffee.com.vn/