slider
slider

Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và việc kí kết Hợp đồng kiểm toán BCTC Bán niên và BCTC năm 2021 với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) tại Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng /Yết Kiêu , Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3824654 - Fax: 0269 3822847

Email: giacomex.fgl@gmail.com - Website: http://gialaicoffee.com.vn/