slider
slider

NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng /Yết Kiêu , Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3824654 - Fax: 0269 3822847

Email: giacomex.fgl@gmail.com - Website: http://gialaicoffee.com.vn/