slider
slider

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN CHI TIẾT THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÀN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG THEO NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng /Yết Kiêu , Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3824654 - Fax: 0269 3822847

Email: giacomex.fgl@gmail.com - Website: http://gialaicoffee.com.vn/