slider
slider

QUYẾT ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO HNX VỀ VIỆC CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CTCP CÀ PHÊ GIA LAI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng /Yết Kiêu , Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3824654 - Fax: 0269 3822847

Email: giacomex.fgl@gmail.com - Website: http://gialaicoffee.com.vn/