slider
slider

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phần của Công ty Cổ Phần Cà phê Gia Lai.


CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng /Yết Kiêu , Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3824654 - Fax: 0269 3822847

Email: giacomex.fgl@gmail.com - Website: http://gialaicoffee.com.vn/