slider
slider

Thông báo giao dịch cổ phiếu cuả người nội bộ- Bản bổ sung số tài khoản giao dịch cổ phiếu

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1XTrN7Qm-HmFc1GkTtcem_RxtN4vKj0eb/preview" width="640" height="480"></if

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng /Yết Kiêu , Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3824654 - Fax: 0269 3822847

Email: giacomex.fgl@gmail.com - Website: http://gialaicoffee.com.vn/