slider
slider

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền tham dự ĐH, Chương trình Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng /Yết Kiêu , Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3824654 - Fax: 0269 3822847

Email: giacomex.fgl@gmail.com - Website: http://gialaicoffee.com.vn/