slider
slider

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHẦN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo Ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch của Công ty Cổ Phần Cà phê Gia Lai.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng /Yết Kiêu , Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3824654 - Fax: 0269 3822847

Email: giacomex.fgl@gmail.com - Website: http://gialaicoffee.com.vn/