slider
slider

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng /Yết Kiêu , Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3824654 - Fax: 0269 3822847

Email: giacomex.fgl@gmail.com - Website: http://gialaicoffee.com.vn/